Høringssvar fra Thomas Qvidahl

Til en viss grad unyttig

Dato: 04.01.2017

Svartype: Med merknad

Dekryptering av kommunikasjonen må antas å være i praksis umulig. Derfor er det kun ukryptert kommunikasjon som er av nytte. Dertil er det kun ukryptert kommunikasjon mellom terroraktører og mellom andre kriminelle som er av nytte. Dersom de kriminelle har det minste vett, kan de kryptere sin kommunikasjon og dermed gjøre lagret kommunikasjon unyttig. Metadata om slik kommunikasjon kan være av nytte, men svært begrenset. Dertil kommer bruk av anonymiseringsnettverk som Tor, som gjør det umulig å vite opprinnelse og destinasjon til trafikken med noen grad av sikkerhet. Alt i alt er må lagring av kommunikasjon for analyse sies å et svært unyttig verktøy som høyst kan avdekke svært små promiller av antatte terrorangrep.