Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Skumle saker

Dato: 06.01.2017

Svartype: Med merknad

Andre har tatt stilling til hvorfor dette bør droppes, blant annet Grunnloven §102 og andre gode argumenter. Jeg vil peke på at dette ikke er noe folk flest forstår konsekvensene av. Det har ikke vært spesielt mye om det i avisene, og folk flest har ikke reagert nevneverdig. Det ville nok kommet mye mer protester hvis det ble utgitt en mer "folkelig" oppsummering.

Det er også sannsynlig at en slik lov vil utvides etter hvert, se bare på Sverige. De innførte noe lignende i 2008, og kort tid etter fikk flere mulighet til å bruke dataene enn de som originalt hadde det.

Samtidig er det ikke sannsynlig at en slik lov vil kunne fjernes når den først er innført, da ingen politikere vil stå frem og kjempe for å fjerne noe som kan "bekjempe terror".

Hele opplegget virker litt som en snikinnføring bak kulissene av noe folk flest ikke skjønner følgene av, men som nok vil påvirke alle. Det kan også legge press på ytringsfrihet og privatliv, da folk ikke lenger tør bruke internett like fritt som før av frykt for at noen "ser" dem.