Høringssvar fra Håkon Løvdal

Den foreslåtte begrensede masseovervåkningen er en trussel for ytringsfrihet og menneskerettigheter både her til lands og ikke minst i utlandet

Dato: 06.01.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg