Høringssvar fra Ilavenil Jayapalan

Hørringsvar fra Ilavenil Jayapalan

Dato: 01.01.2017

Svartype: Med merknad

Den foreslåtte typen overvåkning er etter min mening grunnlovsstridig ref §102 - "Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet".

Det digitale mellomrommet mellom regjering og borger bør "fylles" med nøye designede, dynamiske platformer for mer direkte og demokratisk deltagelse via kanaler for tilgjengelig og fordøyelig informasjon og kunnskap, snarere enn umettelig overvåkning.

Umettelig overvåkning vil aldri føre oss mot et sann demokratisk samfunn med opplyste borgere. 

Vennlig hilsen
Ilavenil Jayapalan