Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Overvåkning

Dato: 15.12.2016

Svartype: Med merknad

Dette er et klart brudd på grunnlovens paragraf 102.

 

Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet

 

Om dette er noe Stortinget våger å vedta, kan jeg som en del av folket garantere rettsak i mange år fremover.