Høringssvar fra Statens strålevern

Høring av rapport avgitt av Lysne II-utvalget om digitalt grenseforsvar

Dato: 06.01.2017

Svartype: Uten merknad

Statens strålevern har ikke merknader til rapporten.