Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Grunnlovens paragraf 102

Dato: 15.12.2016

Svartype: Med merknad

Metodene som er foreslått bryter med Grunnlovens paragraf 102.

Leon Rubin