Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Nei til DGF

Dato: 06.01.2017

Svartype: Med merknad

Forslaget er grunnlovsstridig og jeg håper virkelig ikke at dette forslaget går gjennom! JA til privatliv, NEI til DGF. Nærmere utdyping trengs ikke.