Høringssvar fra Gunnar Øyro

NEI!

Dato: 06.01.2017

Svartype: Med merknad

Eg er mot å utvida statens adgang til overvåking av befolkningen, uansett kva sofistikert grunngjeving staten måtte finna på.