Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Friheten min forsvinner

Dato: 01.01.2017

Svartype: Med merknad

Jeg kan ikke forstå, at alle mennesker i Norge må overvåkes og kontrolleres på denne måten. 

Jeg ønsker ikke dette og ber om at det blir satt en stopper for å gjøre dette mulig.

Jeg føler meg overvåket nok som det er i dagens samfunn. Stopp galskapen og la oss beholde vår frihet til å leve fritt!