Høringssvar fra Sjur Hartveit

Høringssvar - Digitalt grenseforsvar (DGF) Lysne II-utvalget

Dato: 06.01.2017

Svartype: Med merknad

Høringssvar med merknad - se vedlegg.

Med vennlig hilsen

Sjur Hartveit

Vedlegg