Høringssvar fra Eirik

Grunnlovs brudd i paragraf 102

Dato: 06.01.2017

Svartype: Med merknad

Grunnloven paragraf 102
Alle har rett til respekt for privatlivet og familielivet sitt, for heimen sin og kommunikasjonen sin. Det må ikkje utførast husransakingar, så nær som i kriminelle tilfelle.
Dei statlege styresmaktene skal sikre eit vern om den personlege integriteten.
De anbefaler total overvåkning. Hva slags samfunn er det vi er på veg imot? Har vi sloss en verdenskrig og stått imot kommunistene for så å opprette vår egen versjon av DDR? 
Dette går for langt.