Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Jeg protesterer

Dato: 14.12.2016

Svartype: Med merknad

Dette er farlig om det går gjennom. Potensialet for misbruk er enormt. Det bryter med alt av personvern.