Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Brudd på grunnloven, svik av folket

Dato: 16.12.2016

Svartype: Med merknad

Brudd på Grunnloven

Metodene som er foreslått bryter med Grunnlovens paragraf 102, som lyder «Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.». Metodene er også et svik av folket som har rett på personlig frihet og intergritet.