Høringssvar fra Paul Stølen

Overvåkningseffekten

Dato: 15.12.2016

Svartype: Med merknad

Jeg er bekymret for effekten et slikt nivå av overvåkning vil ha på samfunnet. Folks online-aktivitet representerer en langt større andel av folks liv enn den kommunikasjonen politiet og staten historisk hadde tilgang til å overvåke via telefonovervåkning og postinspeksjon.

Et folk som føler at nesten alle aspekter av deres hverdag er tilgjengelig for inspeksjon av de etatene som skulle ønske det, er et folk som er preget av autoritetsfrykt, konformitet og fremmedfrykt. Dette er ikke en skjebne jeg ønsker for Norge.