Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Nei til overvåking

Dato: 06.01.2017

Svartype: Med merknad

Overvåking av befolkningen går direkte imot grunnloven. Dette er straffbart. Og dere burde sendes i fengsel. Sier nei til overformynderiet.