Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 14.12.2016

Svartype: Med merknad

Orwell... F*** this shit!