Høringssvar fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sitt høringssvar til rapport avgitt av Lysne II-utvalget

Dato: 13.12.2016

Svartype: Med merknad

Dette er Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sitt høringssvar til rapport avgitt av Lysne II-utvalget om digitalt grenseforsvar, heretter kalt DGF.

FFI vurderer DGF, slik det er beskrevet i rapporten, til å kunne øke nasjonal og internasjonal evne for å detektere og analysere angrep. Spesielt vil DGF kunne bidra i det internasjonale samarbeidet med å avdekke trusselaktører og deres kommunikasjonsstrukturer. DGF vil også kunne være et nyttig verktøy innen kontra-terror, spesielt sammen med andre tradisjonelle metoder og verktøy.

DGF må sees i sammenheng med den raske teknologiske og forretningsmessige utviklingen i relevante sektorer. Spesielt gjelder dette fremtidens dynamiske tjenesteproduksjon, nyere sikkerhetsløsninger og en kompleks og uoversiktlig dataflyt.

Rapporten peker på juridiske, teknologiske og personvernmessige utfordringer som er viktige i den videre debatten. Når det gjelder teknologiske behov og kostnader for tilretteleggelse hos norske ekomleverandører, gir ikke rapporten nok underlag til å vurdere dette i detalj. Eksempler på dette er fysisk lokalisering av komponenter, ekomleverandørens bistand til dekryptering, samt krav til båndbredde, prosesseringskraft og lagring.