Høringssvar fra Louis Oliver Erdmann

Grunnlovsstridig

Dato: 15.12.2016

Svartype: Med merknad

"Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet."

Kilde: Grunnloven §102

Masseovervåkning av datatrafikk inn og ut av Norge bryter med norske borgeres grunnlovsfestede rett. Staten er ikke unntatt å følge grunnloven uansett grunn.