Høringssvar fra Christopher

Nei til DGF

Dato: 14.12.2016

Svartype: Med merknad

Jeg er imot ett Digitalt grenseforsvar (DGF).

DGF er ett masseovervåkingsprogram som fungerer ved å ekstrapolere, se etter sammenhenger og mønstre, mistenkelige tanker eller ord, relasjoner eller forbindelser i informasjonen som er tigjengelig.

Masseovervåkingsprogrammer, inkludert DGF, antar at alle er mistenkte. Dette etablerer feilaktige korrelasjoner og urettferdige forutsetninger. For eksempel, en t-banetur, ett nettsted besøkt på samme tid, telefoner koblet til samme mobilmast kan skape relasjoner mellom lovlydig personer og kriminelle personer, mens i virkeligheten var dette kun tilfeldigheter.

Masseovervåkingsprogrammer kan utvikles med tradisjonelle metoder, eller metoder innenfor forskningnen på kunstig intelligens. Problemet med begge metodene er at urettferdige forutsetninger implementeres. Den eneste forskjellen er hvorvidt forutsetningen er bevisst eller ikke.

Til slutt vil jeg nevne at internett trafikken beveger seg mot et "krypter alt" prinsipp. Det vil si at ett masseovervåkingsprogram, som forstår alt, ikke er praktisk mulig. Kriminelle personer tar allerede i bruk krypteringsmetoder som forhindrer at kommunikasjonen blir tolket av masseovervåkingsprogrammer.