Høringssvar fra Arild Skillinghaug

Kommentarer til Høring om DGF

Dato: 06.01.2017

Svartype: Med merknad

Kommentarer ligger i vedlagt dokument.

Vedlegg