Høringssvar fra helge bastesen webjørnsen

Brudd med Grunnlovens paragraf 102

Dato: 15.12.2016

Svartype: Med merknad

Hvis noen i det hele tatt begynner og ta seg tilrette i dette frie demokratiet som vi er stolte av og trygge i, så vil jeg personlig politianmelde hver enkelt politiker som stiller seg bak for brudd på en av Grunnlovene og gjør seg med dette til en forbryter som stiller hele folket og dets grunnlov til veggs ( riksforbytelse). Nå får det jaggu med være nok med at folkevalgte skal gi ifra seg frihet og demokratiske rettigheter fordi vårt lands etterretning ikke klarer og utføre jobben de er satt til. Det skulle heller vært på sin plass og se om etterretningssystemene i landet fungerer som de skal eller om det er grunnlag for endringer. Jeg klarer og se utfordringer i alt som følger med et åpent og fritt nett/samfunn men det må ikke gå på bekostning av vårt frie og demokratiske samfunn og levemåte. Jeg ønsker heller at vi tenker nytt og spenstig når det gjelder forsvar og cyberteknologi, la flere unge komme inn slik at vi får de som til enhver tid er oppdatert og kan drive effektiv nettetterretning. Har vår etterretning kollapset helt? Ettersom vi må begynne med en total overvåking av folket eller er det politikere/elitens redsel for massene som ligger bak?