Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dette går for langt

Dato: 06.01.2017

Svartype: Med merknad

I høringsnotatet er kryptering nevnt 39 ganger. I tiden fremover vil mer og mer kommunikasjon bli sendt kryptert, og mer og mer brukere er opptatt av å beskytte kommunikasjonen sin. Det må antas at grupperinger som har urent mel i posen er enda flinkere til dette.

Det er ingen magisk måte å plutselig dekryptere data på, og det tar enten tid, flaks eller benytte svakheter i krypteringsmetoden. For å dekryptere data som er kryptert med normal styrke snakker man om tider opp mot så lenge som universet har eksistert for å knekke kryptering av en melding.

Jeg er også litt tvilende til identifisering av opprinnelse av data. Selv om trafikk kommer fra land X er det på ingen måte sikkert at avsender tilhører land X. 

Et digitalt grenseforsvar bør absolutt eksistere, men i stedet for å overvåke og snoke bør dette forsvaret spisses mot å faktisk stoppe angrep på norske interesser.

Konklusjon:

  • Lagring av åpne og knekkbare data er sannsynligvis lite treffsikkert
  • Grenseforsvar og E-tjeneste må ikke blandes.