Høringssvar fra Petter Ali-Sivertsen

Høringssvar

Dato: 15.12.2016

Svartype: Med merknad

Etter å gått igjennom rapporten fra Lyse-utvalget kan jeg ikke gjøre annet enn å konkludere med at denne type overvåkning er grunnlovsstridig ref §102 - "Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet".Tiltak som foreslås i rapporten er tiltak som lett kan omgås av de som ønsker det uten særlig høy teknisk kompetanse og vi sitter igjen med at dette rammer alle andre uskyldige

Etter avsløringene Edward Snowden har kommet med så ser vi hvilke vei de store maktene i verden går, noe som bør få varsellampene til å blinke rødt og IKKE grønt. Det er viktigere enn noen gang å beskytte privatllivet til uskyldige mennesker.

Den digitale tidsalderen vi lever i nå gir uante muligheter for lagring og analyser av data, noe som gir oss daata om alt fra strømforbruk (smartmålere), alle produkter i kategorien IoT, kommunikasjon, bevegelsesmønster osv osv. Denne dataen er kunnskap, og som vi har sett uttallige eksempler på opp igjennom i historien så vet vi at makt korrpumperer. La oss bruke USA som et (skrekk)eksempel. De har stadig utvidet handlingsrommet sitt når det gjelder overvåking mens de har flittig bukt "terror-argumentet". Noe som har resultert i at USA sitter nå med et enormt ovevåkningsapperat som egentlig bare er en policy-endring unna en diktators drømmeverktøy. Vi er mange steg unna slike tilstander her i Norge, men har vi virkelig lyst å følge etter i deres fotspor?

Denne problemstillingen tror jeg er relativt vanskelig for den valige borger å forholde seg til. Jeg tror også det er mange politikere som ikke helt skjønner omfanget av dette. Derfor trenger vi en god åpen debatt rundt dette fri for "terror-argumenter". Hvorfor skal jeg som lovlydig borger bli overvåket mer enn det jeg allerede blir utsatt for i dag? 

Vennlig hilsen

Petter Ali-Sivertsen
Bekymret borger