Høring av rapport avgitt av Lysne II-utvalget om digitalt grenseforsvar

Høringssvar fra ICJ-Norge

Høringssvar til Lysne II-utvalgets rapport

Dato: 05.01.2017
Svartype: Med merknad

Se vedlagte høringssvar.

Vedlegg