Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dom EU-domstolen 21.12.2016

Dato: 23.12.2016

Svartype: Med merknad

Vil gjøre oppmerksom på at det ikke er lov å  lagre vilkårlige data uten skjellig grunn til mistanke. Se vedlegg fra Court of Justice of the European Union.

Vedlegg