Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Tyver , løgnere, hva kommer etterpå?

Dato: 15.12.2016

Svartype: Med merknad

"ETTERRETNINGSTJENESTENS SAMFUNNSOPPDRAG: Om nødvendig må slik informasjon stjeles ved fordekte metoder som ellers ikke er tillatt i samfunnet" -regjeringen.no- om det er NOE samarbeid i heletatt i regjeringen.no ? Nei til DGF hvis det kun skal "forsvare" statens intensjoner, ja til grense forsvar hvis det skulle kunne gjøre noe faktisk nyttig som å hindre at USA får tak i personlig informasjon om meg.