Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Kriminell fordi jeg er norsk statsborger?

Dato: 04.01.2017

Svartype: Med merknad

Jeg valgte ikke å bli født i Norge. Likevel ønsker Lysne II-utvalget å etterforske meg fordi jeg er født der og har min familie der. Ifølge norsk og internasjonal lov er jeg uskyldig inntil det motsatte er bevist, og har et lovfestet vern som innbygger.

Disse rettighetene faller bort med DGF.

Med DGF blir jeg kriminell fordi jeg er norsk. Da vil jeg gjerne dømmes i en rettsal først.