Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Nei takk

Dato: 06.01.2017

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke å bli overvåket. Vennligst avslutt arbeidet med denne nye lovgivningen og legg det der det hører hjemme; i søppelbøtta. 

Dette er et brudd på grunnlovens paragraf 102, som sier: 

Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet