Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Vern om oss mennesker

Dato: 04.01.2017

Svartype: Med merknad

grunnlovens § 102.
Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller.
Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.

 

Vi vil ikke være enda mer overvåket enn det vi allerede er, vi ønsker at de som skal passe på landet skal gjøre det og ikke bruke terrortrusselen som et argument for å åpne enda mer markeder for salg av informasjon om oss mennesker. Hva slags samfunn ønsker vi egentlig?