Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Norge, den siste politistat.

Dato: 14.12.2016

Svartype: Med merknad

Hvis dette innføres, blir Norge akkurat som Nord-Korea. Full overvåkning, gjøres noe som politiet/myndighetene ikke liker. Ja, da venter det straff...

Politikerne er tjukke i huet og alle burde erstattes av folk med utdannelse og noe mellom ørene...