Høringssvar fra Norges forskningsrådet

Norges forskningsråd sitt høringssvar-Rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene

Dato: 07.05.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg