Høringssvar fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Høringsuttalelse fra NMBU til Hagen-utvalgets rapport "Regionreformen, Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene

Dato: 09.05.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg