Høringssvar fra Forskerforbundet

Høringsuttalelse fra Forskerforbundet til rapport fra ekspertutvalg som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunen.

Dato: 08.05.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg