Høringssvar fra Innovasjon Norge

Høringssvar fra Innovasjon Norge til ekspertutvalgsrapporten om Regionreformen - Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene

Dato: 09.05.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg

Til toppen