Høringssvar fra Arendal kommune

Dato: 30.09.2021

Arendal bystyre har følgende høringsuttalelse:
1. Arendal bystyret mener departementet bør gå videre med mindretallets forsalg til finansieringsmodeller.
2. Arendal bystyret ber departementet legge stor vekt på konsekvensutredningene av lovendringene.
3. Arendal bystyre vil utfordre departementet til å utvikle et nasjonalt digitalt verktøy, uavhengig av valg av modell, til bruk for kommunene i arbeidet med forvaltning av tilskudd til private barnehager, for å sikre likebehandling.

Vedlegg