Høringssvar fra PBL (Private Barnehagers Landsforbund)