Høringssvar fra Horten kommune

Dato: 28.09.2021

21.09.2021 Formannskapet i Horten kommune vedtok:

Horten kommune besvarer høringen med å gi sin støtte til innføring av Kvalitets-og
mangfoldsmodellen som ny finansieringsmodell for private barnehager fra 01.01.2023.