Høringssvar fra KS - Kommunesektorens organisasjon