Høringssvar fra Askøy kommune

Dato: 23.09.2021

Sak om høring Storberget-utvalgets rapport "Du er henta", ble 22.9.2021 behandlet i Utvalg for oppvekst og levekår. Vedtaket følger vedlagt.

Vedlegg