Høringssvar fra Randaberg kommune

Dato: 21.09.2021

Randaberg kommune gir høringssvar som støtter Kvalitet og Mangfoldsmodellen.

Saken ble behandlet i Kommunestyret den 16.09-21

Vi mener at denne modellen gir størst forutsigbarhet for sektoren som helhet, og vil gi en likestilling mellom private og kommunale barnehager hvor barnet og kvalitet er i fokus. Randaberg kommune har 4 private barnehager hvorav tre er eid av foreldre, og 1 enkeltstående privat barnehage. Disse leverer gode kvalitative tjenester, noe som reflekteres i ventelister hos samtlige, og anses som endel av kommunenes tjenestetilbud. Randaberg kommune understreker viktigheten av forutsigbare rammevilkår for disse barnehagene på lik linje med de kommunale.