Høringssvar fra Sandnes Kommune

Dato: 01.10.2021

Sandnes kommune mener at mindretallets modell, også kalt Kvalitets- og Mangfoldsmodellen, er den foretrukne modellen med en forutsetning av fullfinansiering. Modellen gir størst forutsigbarhet for sektoren som helhet og vil gi en likestilling mellom privat og offentlige aktører hvor barnet og kvalitet er i fokus.

Kommunen sin vurdering er at kommuner som Sandnes som har en stordrift og effektiv drift av kommunale barnehager og som derfor gir et lavere tilskudd til private barnehager målt opp mot nasjonale satser må få full kompensasjon ved en eventuell gjennomføring av Kvalitets- og Mangfoldsmodellen.

Vedlegg