Høringssvar fra Konkurransetilsynet

Høringsuttalelse - muligheten for etablere en inngrepshjemmel mot ensidige handlinger i verdikjeden for mat som ikke rammes av konkurranseloven § 11

Dato: 15.03.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg