Høringssvar fra Norsk Diabetikersenter for behandling og opplæring

Dato: 08.02.2019

Forslag til forskrift om medisinske kvalitetsregistre – høringsuttalelse fra Norsk Diabetikersenter for behandling og opplæring

Norsk Diabetikersenter for behandling og opplæring støtter forslag om at medisinske kvalitetsregistre reguleres i egen forskrift. Vi har i flere år levert data til Norsk diabetesregister for voksne. Høy dekningsgrad er nødvendig dersom diabetesregisteret skal ha representative data og kunne brukes til å forbedre helse- og omsorgstjenesten ved tilbakemeldinger, utarbeiding av statistikk, ved forskning og analyser av datagrunnlaget.

Følgende forslag er særlig viktige for vår poliklinikk:

Unntak fra samtykkekrav når det er nødvendig av hensyn til registrenes datakvalitet og dekningsgrad. Vi mener at personvernet til pasientene er tilstrekkelig ivaretatt ved at det gis reservasjonsrett til pasienter som ikke ønsker at deres data blir inkludert i registeret.

Vi støtter derfor at reservasjonsrett erstatter samtykke, forutsatt god informasjon og enkel og tilrettelagt mulighet for å reservere seg.

Mvh Frode Drøpping, daglig leder