Forsiden

Høringssvar fra Norsk Forening for allmennmedisins Faggruppe for astma og kols

Dato: 20.02.2019

Norsk Forening for Allmennmedisins faggruppe for astma og kols jobber for å bedre oppfølgingen av lungesyke i allmennpraksis.

En stor utfordringene i allmennpraksis er mangel på informasjon om hva som bidrar til god kvalitet. I spesialisthelsetjenesten har man fått kvalitetsregister blant annet i form av kolsregisteret. Dette gir dessverre ikke svar på utfordringene i allmennpraksis for lungesyke

Hvis reservasjonsrett erstatter samtykke vil det bli betydelig lettere få i stand hensiktsmessige registere. Det vil bidra til at data blir mer relevante og fullstendige. Forskningen får dermed bedre betingelser

Vi støtter derfor endring der reservasjonsmulighet erstatter dagens ordning med aktivt samtykke.

Med vennlig Hilsen.

Geir Einar Sjaastad

Leder NFAs faggruppe for astma og kols