Forsiden

Høringssvar fra Bergen kommune

Dato: 19.02.2019

Byrådet behandlet saken i møtet 14.02.2019 sak 1042/19 og fattet følgende vedtak:

Byrådet avgir høringsuttalelse til «Utkast til forskrift om medisinske kvalitetsregistre» slik den fremkommer av byrådens forslag. (vedlagt)

Vedlegg