Forsiden

Høringssvar fra Direktoratet for arbeidstilsynet

Dato: 06.02.2019

Fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet støtter forslaget om å regulere medisinske kvalitetsregistre i en egen forskrift. Forskriften vil kunne skape forutsigbarhet og dermed bidra til ønsket kvalitetsheving av eksisterende og planlagte registre for å oppnå kvalitetsforbedringer i helse- og omsorgstjenestene.

Vi har i tillegg et konkret innspill til høringsnotatets punkt 12 (Opplysninger som kan behandles), og da spesielt 12.2 (Sosioøkonomiske og demografisk opplysninger). Der mener Arbeidstilsynet at pasientens yrke bør nevnes eksplisitt i tillegg til arbeidstilknytning generelt. Opplysninger om yrke vil kunne utdype analysene om helseulikheter i forhold til bruk av helsetjenester og resultater av helsehjelp. I tillegg vil registrering av pasientens yrke muliggjør studier om sammenhengen mellom arbeid og helseutfall.