Forsiden

Høringssvar fra Vestre Viken HF, Bærum Sykehus

Dato: 14.02.2019

Bærum Sykehus støtter at reservasjonsrett erstatter samtykkekrav. Vi vil uansett gi god informasjon til aktuelle pasienter. Kvalitetsregisteret er viktig i vår kliniske hverdag, samt på et mer overordnet nivå. Jo større dekningsgrad, jo mer verdi av data som kommer fra registeret.