Forsiden

Høringssvar fra Diabetesforbundet

Dato: 18.02.2019

Vedlagt er Diabetesforbundets høringsuttalelse til forslaget til ny forskrift om medisinske kvalitetsregistre.

Vedlegg