Høringssvar fra St. Olavs hospital, seksjon for medisinske kvalitetsregistre

Dato: 20.02.2019

Høringssvar fra Norsk hjerneslagregister, Norsk hjerteinfarktregister, Norsk hjertesviktregister og Norsk karkirurgisk register.

Vedlegg